SLO ENG SLO

Splošni pogoji spletne trgovine supernet.si/client/regwood so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

 

S Spletno trgovino supernet.si/client/regwood opravlja Foto Rega, Aleksander Regoršek s.p., Gregorčičeva 35, 2000 Maribor, Slovenija, supernet.si/client/regwood. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, fizična oseba, ki opravlja dejavnost, z matično številko 5062013000, ID za DDV SI 95998454.

 

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine supernet.si/client/regwood, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med supernet.si/client/regwood in kupcem. Splošni pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa na prevzemnem mestu družbe Foto Rega, Aleksander Regoršek s.p.
Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled tudi na prevzemnem mestu Foto Rega, Aleksander Regoršek s.p.

 

VRSTE UPORABNIKOV

 

Z enkratnim vpisom v spletno trgovino supernet.si/client/regwood preko elektronske pošte postane obiskovalec gost supernet.si/client/regwood, s potrjeno registracijo v spletno trgovino supernet.si/client/regwood pa postane uporabnik supernet.si/client/regwood. Tako gost kot uporabnik supernet.si/client/regwood, pridobita pravico do nakupa v spletni trgovini supernet.si/client/regwood.

 

Ob registraciji v spletno trgovino kot uporabnik supernet.si/client/regwood pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika supernet.si/client/regwood nedvoumno določata in povezujeta z vnešenimi podatki.

 

Registracija je možna tudi med postopkom nakupa.

 

Če želi uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na info@supernet.si/client/regwood. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena isti ali najkasneje naslednji delovni dan, o tem pa bo uporabnik obveščen prek elektronske pošte.

 

Nakup določenih artiklov, ki so na zalogi na posameznem prevzemnem mestu Foto Rega, Aleksander Regoršek s.p., je mogoč tudi brez vpisa v spletno trgovino supernet.si/client/regwood in sicer po Redni ceni.

 

DOSTOPNOST INFORMACIJ

 

supernet.si/client/regwood se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

 

 • podatke o podjetju supernet.si/client/regwood (ime in sedež podjetja, matična številka),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene lastnosti artiklov (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami) ter rok veljavnosti tega podatka,
 • dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 • pogoje dostave artiklov (ter način, kraj in rok dostave),
 • cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 • način plačila in dostave ali izpolnitve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen in ki so navedeni v rubriki Splošni pogoji – pogoje za odstop),
 • pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 

NAROČILO

 

Kupoprodajna pogodba med supernet.si/client/regwood in kupcem je v spletni trgovini Reg-wood.com sklenjena v trenutku, ko supernet.si/client/regwood kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: potrditev prejema naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za supernet.si/client/regwood kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.

 

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku supernet.si/client/regwood.

 

S klikom na gumb “Zaključi in oddaj naročilo” v zadnjem koraku nakupa bomo zajeli vaše naročilo in vas o tem tudi obvestili na e-mail, ki ste ga navedli pri registraciji. S klikom na gumb »Zaključi in oddaj naročilo« ste sklenili prodajno pogodbo z Foto Rega, Aleksander Regoršek s.p., Gregorčičeva 35, 2000 Maribor, Slovenija. Pogodba je sklenjena za obdobje do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, tj. dostava blaga. Vsebino vašega naročila lahko kadarkoli preverite na strani info@supernet.si/client/regwood. V primeru vprašanj ali težav se lahko vedno obrnete na: info@supernet.si/client/regwood. S klikom na gumb “Zaključi in oddaj naročilo” potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom prodajno – plačilnih pogojev, ki so tukaj navedeni in da ste bili na te pogoje ob registraciji izrecno opozorjeni. Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku in v angleškem jeziku.

 

POSTOPEK OBVEŠČANJA O NAKUPU

1.Naročilo

 

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Uporabniku supernet.si/client/regwood so na spletni strani supernet.si/client/regwood vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila. supernet.si/client/regwood naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. supernet.si/client/regwood lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pri dobavi artiklov, ki jih supernet.si/client/regwood nima na zalogi v lastnem skladišču, je supernet.si/client/regwood izključno vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj dostavi artikel do supernet.si/client/regwood Prek elektronske pošte supernet.si/client/regwood kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo artiklov. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči supernet.si/client/regwood ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca ali dobavil ali pa celotno naročilo storniral. Če dobavitelj supernet.si/client/regwood ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje do izteka dveh tednov od dneva oddaje naročila, lahko supernet.si/client/regwood naročilo kupca zavrne iz razloga, ker artikel ni na razpolago. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. supernet.si/client/regwood ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih supernet.si/client/regwood nima na zalogi v lastnem skladišču, razen v kolikor bi jo podjetje supernet.si/client/regwood ali oseba, za katero je podjetje odgovorno, povzročilo namenoma ali iz malomarnosti.

 

2.Naročilo je odpremljeno/Naročilo je pripravljeno za prevzem

 

supernet.si/client/regwood v dogovorjenem roku artikel pripravi, odpošlje oziroma pripravi za osebni prevzem in o tem po elektronski pošti in obvesti kupca. supernet.si/client/regwood v elektronski pošti pouči kupca tudi o politiki odstopa od pogodbe.

 

DOSTAVA

 

Naša pogodbena partnerja za dostavo pošiljk na območju Slovenije sta Pošta Slovenije in DPD, vendar si supernet.si/client/regwood pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo lahko izpolnil bolj učinkovito.

 

Rok dobave

 

Predviden rok dobave po prejetem naročilu in plačilu je od 2 do 3 tedne od datuma plačila. O vseh motebitnih spremembah dobavnih rokov izdelkov bo supernet.si/client/regwood kupca obvestil ali direktno preko spletne strani ali po elektronski pošti.

 

Stroški dostave

 

EU in SLO

 • Foto knjiga: 35 EUR
 • Foto album: 35 EUR
 • Passepartout okvirji: 2.6 EUR
 • Lesen USB ključ s škatlo: 7 EUR
 • Lesen USB ključ z leseno škatlo in fotografijami: 20 EUR

 

OSTALI SVET

 • Foto knjiga: 56 EUR
 • Foto album: 56 EUR
 • Passepartout okvirji: 5 EUR
 • Lesen USB ključ s škatlo: 12 EUR
 • Lesen USB ključ z leseno škatlo in fotografijami: 20 EUR

 

PLAČILI POGOJI

 

Plačilo izdelkov v spletni trgovini supernet.si/client/regwood se vrši preko PayPal računa:

 

v kolikor še nimate računa ga lahko registrirate na tem naslovu: https://www.paypal.com
plačnik (podatki v računu uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija, kot je lastnik plačilne ali kreditne kartice,
po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila,
za plačila s PayPal računom veljajo splošni pogoji objavljeni na strani (https://www.paypal.com/si/webapps/mpp/ua/privacy-full) ENG

General terms and conditions of online store supernet.si/client/regwood are compounded in accordance with Consumer protection Act (ZVPot), Law on protection of Personal data (ZVOP-1) and with Law on Electronic Communications (ZEKom-1).

 

Online store supernet.si/client/regwood is operated by Foto Rega, Aleksander Regoršek s.p., Gregorčičeva 35, 2000 Maribor, Slovenia, supernet.si/client/regwood. Company is registered in District court in Maribor, with company number 5062013000, VAT Number SI 95998454.

 

General terms and conditions determine the operation of online store supernet.si/client/regwood, rights and obligations of the user and store also regulate business relationship between supernet.si/client/regwood and user. General terms and conditions are also governed by individual purchase rules at the takeover site of Foto Rega, Aleksander Regoršek s.p. Buyer is bound by the general terms and conditions valid at the time of purchase (submit an online order). At the time of the submitting the order, the user is warned every time on the General terms and conditions and with the submitting the order confirms their familiarity with them. General terms and conditions are also available at the takeover site of Foto Rega, Aleksander Regoršek s.p.

 

USER TYPES

 

With a one-time entry into the online store supernet.si/client/regwood via e-mail visitor becomes a guest of supernet.si/client/regwood, with a confirmed registration in the online store supernet.si/client/regwood it becomes a user of supernet.si/client/regwood. Both the guest and the user of supernet.si/client/regwood acquire the right to purchase in the online store supernet.si/client/regwood.

 

When registering into the online store as a supernet.si/client/regwood user, a visitor obtains a username that is identical to his email address and password. Username and password of supernet.si/client/regwood user unambiguously define and connect with the entered data.

 

Registration is also possible during the purchase process.

 

If the user wants to replace his email address at any time with another address, he/she must send an application to info@supernet.si/client/regwood. The change of the email address will be performed the same or the next business day, and the user will be notified via email.

 

Purchase of certain products that are in stock at a takeover site Foto Rega, Aleksander Regoršek s.p., is also possible without registration in the online store supernet.si/client/regwood at the regular price.

 

ACCESSIBILITY OF INFORMATION

 

Reg-wood.com is committed to providing the costumer with the following informations before being bound by the contract or offer:

 

 • Company information of supernet.si/client/regwood (name and registered office of the company, company number),
 • Contact information that enables the user to communicate quickly and effectively (e-mail, telephone number),
 • Essential properties of articles (including after-sales services and warranties) and the validity period for this information,
 • Accessibility of articles (every article that is on offer on the site should be accessible within a reasonable time),
 • Terms of delivery of articles (method, place and deadline of delivery),
 • Prices must be clearly and unambiguously defined and it must be shown that they contains taxes and transport costs and other charges, and the period of validity of this information,
 • Method of payment delivery or performance, and the period of validity of this information,
 • Time validity of the offer,
  The period within which it is possible to withdraw from the contract and conditions for withdrawal (description of the right of withdrawal in accordance with 43.č ZVPot; in cases where the consumer complies with 43.č article ZVPot has no right of withdrawal, it is explicitly informed of this and are listed under the General terms and conditions – conditions for resignation),
 • An explanation of the complaint procedure, including any contact details of the contact person or customer service department.

 

ORDER

 

The purchase agreement between supernet.si/client/regwood and the customer is enteered into the supernet.si/client/regwood online store at the moment when supernet.si/client/regwood sends the first electronic message about the status of his order (with the title: confirmation of the receipt of the order). From this moment, all prices and other terms are fixed and apply to both supernet.si/client/regwood and the buyer. As a buyer is someone with the data, as indicated on the contract award. It is not possible to modify customer data later.

 

The purchase contract (i.e. the first electronic message about the status of the order) is stored in electronic form on the server supernet.si/client/regwood.

 

By clicking on the button “Finish and buy” in the last step, we will cover your purchase order and you’ll be informed via e-mail that you provided at registration. By clicking the button »Finish and buy« you have concluded a sales contract with Foto Rega, Aleksander Regoršek s.p., Gregorčičeva 35, 2000 Maribor, Slovenia. The contract is concluded for a period of fulfillment of contractual obligations, i.e. delivery of goods. You can check the contents of your order at any time at supernet.si/client/regwood. In case of questions or concerns, you can always contact: info@supernet.si/client/regwood. By clicking the button “Finish and buy”, you confirm that you are familiar with the full text of the payment terms and conditions stated here and that you were explicitly warned of this conditions upon registration. Order/contract is concluded in the Slovenian language and in English.

 

NOTIFICATION PROCEDURE ABOUT THE PURCHASE

 

1.Order

 

After ordering, the customer receives a notification via email that the order has been accepted. For supernet.si/client/regwood users are on the website supernet.si/client/regwood always available comprehensive informations on the status and content of the contract. supernet.si/client/regwood reviewe order, checks the availability of ordered items and confirm the order or refuses it with the reason. supernet.si/client/regwood can contact the customer to verify the information or to ensure the accuracy of the delivery to his contact telephone number. When supplying items that are not in stock at supernet.si/client/regwood in their own warehouse, supernet.si/client/regwood is strictly linked to the supply by its supplier and the time at which this supplier can deliver the item to supernet.si/client/regwood. Via email supernet.si/client/regwood sends up-to-date informations regarding the supply of items. If the delivery period is very long and the buyer does not want to wait, the buyer can notify this to supernet.si/client/regwood who will remove the item from the order and return any possible paid funds to the buyer, and remaining items of the contract will be supplied or the entire order will be canceled. If the supplier supernet.si/client/regwood does not confirm the availability of the ordered items no later than the expiration of two weeks from the date of the order, the supernet.si/client/regwood may refuse the order from the customer for the reason that the item is not available. On the day of the rejection, the buyer’s order expires. supernet.si/client/regwood assumes no responsibility for any damage caused by long delivery periods or due to non-delivery of items that are not in stock at supernet.si/client/regwood in their own warehouse, unless the company supernet.si/client/regwood or the person responsible for which the company is responsible has caused deliberately or negligently.

 

2.The order has been shipped / The order is ready for acceptance

 

Reg-wood.com prepares, dispatches or prepares products for personal take over within agreed time period, and informs the customer via email.

 

SHIPPING

 

Our contractual partners for the delivery of shipments in the territory of Slovenia are Post of Slovenia and DPD, but supernet.si/client/regwood reserves the right to choose another delivery service if it can fulfill this order more efficiently.

 

Delivery time

 

Estimated delivery time after receiving the order and payment is 2 to 3 weeks from the date of payment. All possible changes in the delivery deadlines of the products will be notified to the buyer by supernet.si/client/regwood either directly through the website or via email.

 

Shipping cost

 

EU & SLO

Photobook: 35 EUR
Photo album: 35 EUR
Passepartout frames: 2.6 EUR
Wooden USB Key with box: 7 EUR
Wooden box with USB and photos: 20 EUR

 

WORLDWIDE

Photobook: 56 EUR
Photo album: 56 EUR
Passepartout frames: 5 EUR
Wooden USB Key with box: 12 EUR
Wooden box with USB and photos: 20 EUR

 

TERMS OF PAYMENT

 

Payment of items in the online store supernet.si/client/regwood is done through PayPal account:

 

If you do not have an account yet, you can register it at this address: https://www.paypal.com
The payer (details of the account) must be the same person or organization, as the owner of the credit or debit card, after confirming the receipt of the order, it is not possible to change the content of the order or the final amount of the order.

 

For PayPal account payments, the general terms and conditions are published on their website: (https://www.paypal.com/si/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Splošni pogoji spletne trgovine supernet.si/client/regwood so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

 

S Spletno trgovino supernet.si/client/regwood opravlja Foto Rega, Aleksander Regoršek s.p., Gregorčičeva 35, 2000 Maribor, Slovenija, supernet.si/client/regwood. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, fizična oseba, ki opravlja dejavnost, z matično številko 5062013000, ID za DDV SI 95998454.

 

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine supernet.si/client/regwood, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med supernet.si/client/regwood in kupcem. Splošni pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa na prevzemnem mestu družbe Foto Rega, Aleksander Regoršek s.p.
Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled tudi na prevzemnem mestu Foto Rega, Aleksander Regoršek s.p.

 

VRSTE UPORABNIKOV

 

Z enkratnim vpisom v spletno trgovino supernet.si/client/regwood preko elektronske pošte postane obiskovalec gost supernet.si/client/regwood, s potrjeno registracijo v spletno trgovino supernet.si/client/regwood pa postane uporabnik supernet.si/client/regwood. Tako gost kot uporabnik supernet.si/client/regwood, pridobita pravico do nakupa v spletni trgovini supernet.si/client/regwood.

 

Ob registraciji v spletno trgovino kot uporabnik supernet.si/client/regwood pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika supernet.si/client/regwood nedvoumno določata in povezujeta z vnešenimi podatki.

 

Registracija je možna tudi med postopkom nakupa.

 

Če želi uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na info@supernet.si/client/regwood. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena isti ali najkasneje naslednji delovni dan, o tem pa bo uporabnik obveščen prek elektronske pošte.

 

Nakup določenih artiklov, ki so na zalogi na posameznem prevzemnem mestu Foto Rega, Aleksander Regoršek s.p., je mogoč tudi brez vpisa v spletno trgovino supernet.si/client/regwood in sicer po Redni ceni.

 

DOSTOPNOST INFORMACIJ

 

supernet.si/client/regwood se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

 

 • podatke o podjetju supernet.si/client/regwood (ime in sedež podjetja, matična številka),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene lastnosti artiklov (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami) ter rok veljavnosti tega podatka,
 • dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 • pogoje dostave artiklov (ter način, kraj in rok dostave),
 • cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 • način plačila in dostave ali izpolnitve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen in ki so navedeni v rubriki Splošni pogoji – pogoje za odstop),
 • pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 

NAROČILO

 

Kupoprodajna pogodba med supernet.si/client/regwood in kupcem je v spletni trgovini Reg-wood.com sklenjena v trenutku, ko supernet.si/client/regwood kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: potrditev prejema naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za supernet.si/client/regwood kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.

 

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku supernet.si/client/regwood.

 

S klikom na gumb “Zaključi in oddaj naročilo” v zadnjem koraku nakupa bomo zajeli vaše naročilo in vas o tem tudi obvestili na e-mail, ki ste ga navedli pri registraciji. S klikom na gumb »Zaključi in oddaj naročilo« ste sklenili prodajno pogodbo z Foto Rega, Aleksander Regoršek s.p., Gregorčičeva 35, 2000 Maribor, Slovenija. Pogodba je sklenjena za obdobje do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, tj. dostava blaga. Vsebino vašega naročila lahko kadarkoli preverite na strani info@supernet.si/client/regwood. V primeru vprašanj ali težav se lahko vedno obrnete na: info@supernet.si/client/regwood. S klikom na gumb “Zaključi in oddaj naročilo” potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom prodajno – plačilnih pogojev, ki so tukaj navedeni in da ste bili na te pogoje ob registraciji izrecno opozorjeni. Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku in v angleškem jeziku.

 

POSTOPEK OBVEŠČANJA O NAKUPU

1.Naročilo

 

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Uporabniku supernet.si/client/regwood so na spletni strani supernet.si/client/regwood vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila. supernet.si/client/regwood naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. supernet.si/client/regwood lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pri dobavi artiklov, ki jih supernet.si/client/regwood nima na zalogi v lastnem skladišču, je supernet.si/client/regwood izključno vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj dostavi artikel do supernet.si/client/regwood Prek elektronske pošte supernet.si/client/regwood kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo artiklov. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči supernet.si/client/regwood ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca ali dobavil ali pa celotno naročilo storniral. Če dobavitelj supernet.si/client/regwood ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje do izteka dveh tednov od dneva oddaje naročila, lahko supernet.si/client/regwood naročilo kupca zavrne iz razloga, ker artikel ni na razpolago. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. supernet.si/client/regwood ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih supernet.si/client/regwood nima na zalogi v lastnem skladišču, razen v kolikor bi jo podjetje supernet.si/client/regwood ali oseba, za katero je podjetje odgovorno, povzročilo namenoma ali iz malomarnosti.

 

2.Naročilo je odpremljeno/Naročilo je pripravljeno za prevzem

 

supernet.si/client/regwood v dogovorjenem roku artikel pripravi, odpošlje oziroma pripravi za osebni prevzem in o tem po elektronski pošti in obvesti kupca. supernet.si/client/regwood v elektronski pošti pouči kupca tudi o politiki odstopa od pogodbe.

 

DOSTAVA

 

Naša pogodbena partnerja za dostavo pošiljk na območju Slovenije sta Pošta Slovenije in DPD, vendar si supernet.si/client/regwood pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo lahko izpolnil bolj učinkovito.

 

Rok dobave

 

Predviden rok dobave po prejetem naročilu in plačilu je od 2 do 3 tedne od datuma plačila. O vseh motebitnih spremembah dobavnih rokov izdelkov bo supernet.si/client/regwood kupca obvestil ali direktno preko spletne strani ali po elektronski pošti.

 

Stroški dostave

 

EU in SLO

 • Foto knjiga: 35 EUR
 • Foto album: 35 EUR
 • Passepartout okvirji: 2.6 EUR
 • Lesen USB ključ s škatlo: 7 EUR
 • Lesen USB ključ z leseno škatlo in fotografijami: 20 EUR

 

OSTALI SVET

 • Foto knjiga: 56 EUR
 • Foto album: 56 EUR
 • Passepartout okvirji: 5 EUR
 • Lesen USB ključ s škatlo: 12 EUR
 • Lesen USB ključ z leseno škatlo in fotografijami: 20 EUR

 

PLAČILI POGOJI

 

Plačilo izdelkov v spletni trgovini supernet.si/client/regwood se vrši preko PayPal računa:

 

v kolikor še nimate računa ga lahko registrirate na tem naslovu: https://www.paypal.com
plačnik (podatki v računu uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija, kot je lastnik plačilne ali kreditne kartice,
po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila,
za plačila s PayPal računom veljajo splošni pogoji objavljeni na strani (https://www.paypal.com/si/webapps/mpp/ua/privacy-full)

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyGo back to the store